skip to Main Content
45 07 77 07 / 45 17 77 07 post@keytrafikkskole.no Elev innlogging

Ta opplæring med automatgir

Januar 2016 får vi bil med automatgir. Prisen er den samme som for manuell gir. Ta kontakt for å bli satt opp på venteliste.