skip to Main Content
45 07 77 07 post@keytrafikkskole.no Elev innlogging

Praktisk opplæring

Kjøretimer klasse B:
Kjøretimene kjøres hovedsakelig mellom mandag – fredag, med noen unntak kan forekomme der det er nødvendig. Vi tilbyr også kjøring på kveldstid og helgekjøring ved behov.

Husk å møte i god tid og forberedt til kjøretimen. Ha alltid med legitimasjon og grunnkursbevis. Grunnkursbevis gjelder for de under 25 år.